Eron

Temaer og ting

Roller og prioriteringer

Ingen vet mer om seg selv enn enkeltmennesket. Det gjelder i nesten alle sammenhenger. Det andre vet om et menneske er begrenset. Det er et tema som bør ha oppmerksomhet når det andre vet har betydning for noe.

Usynlige faktorer

 

Usynlige faktorer som påvirker det enkelte menneskets liv er et komplisert tema. Enkelmennesker kan studere hendelser som ikke er synlige for andre og lage mer eller mindre sikre teorier som forklarer personlige fenomener. Det meste som skjer oppfattes som tilfeldigheter og enkeltmenneskenes skjebner som lykkelige eller ulykkelige. Temaet kan antydes, men i begrenset grad forklares.

 

 • Man påvirkes av miljø og media
 • Man lærer av personlige hendelser
 • Man velger et yrke og en jobb
 • Man har og får innsikt med tida
 • Men ikke alt kan forklares

Litt om alt

 

 

Dennne nettsida antyder et tema som angår alle mennesker, men ikke alle erfarer det samme. Temaet er så omfattende at det neppe kan beskrives utfyllende.

 • Slekt
 • Bosted
 • Tidsepoke
 • Venner
 • Skolevalg

Statsforfatning

 • Strafferett
 • Markedsrett
 • Forbrukerrett
 • Menneskerett
 • Fremmedspråk
 • Dialekt
 • Minoritetsspråk
 • Terminologi
 • Kommunikasjon og dialog
 • Næringsvirksomhet
 • Yrkesfag
 • Karriere
 • Arbeidsfunksjon
 • Ansvar

Kjønnsord på ulike språk

Mennesker som reiser eller flytter på grunn av arbeid eller privat bakgrunn har behov for å vite ord som beskriver kjønnsorganer og seksuelle handlinger på mer enn ett språk. Det er vulgære ord eller tabuer ellers, men viktige ord for noen. Her er noen eksempler på slike ord:

Engelsk:

Penis

Dick

Pussy

Fuck

Suck

Norsk:

Penis

Penis, pikk, kuk

Fitte

Pule, ha samleie

Intim sex med munn og kjønnsorgan, suge

Tid til alt

 

Prioritering er alle menneskers hverdag, valg mellom forskjellige aktiviteter som gir nåtid og fremtid innhold.

Mennesker gjennomgår mye som kan gi dem innsikt i livets mysterier. I tillegg til egne valg og prioriteringer skjer det mye som har direkte eller indirekte betydning for enkeltmennesker. Slik sett er livet en læringsprosess, men kan også være fylt med litt eller mye som er mystisk.

Tanker om alt

 

Kunnskap, erfaring og innsikt er noe mennesker skaffer seg gradvis. Muligheter og utfordringer er individuelle faktorer.

Mennesker er konsumenter, familiemedlemmer, borgere, trafikanter og arbeidstakere, roller som krever litt eller mye kunnskap og innsikt. De har sin egen økonomi og sin egen funksjon i alle sammenhenger, noe som kan kreve litt eller stor grad av relevant kompetanse.

På nordiske språk er ord som gutt og jente (pike) forskjellige. På dansk og svensk heter gutt dreng og pojke og jente heter pige og flicka. Iskrem heter is og glass på de to språkene.