Eron

Temaer og ting

Fjellområder

Verdens høyeste fjellområder finnes i Asia, Europa, Afrika, Antarktis og Amerika.

 

Verdens høyeste fjellområder:

1. Mount Everest, Himalaya i Asia (8848 m)

2. Aconcagua, Andes i Argentina (6962 m)

3. Mount McKinley, USA (6194 m)

4. Kibo, Kilimanjaro i Tanzania (5895 m)

5. Elbrus, Kaukasus i Russland (5642 m)

6. Vinson Massif, Antarktis (4892 m)

7. Puncac Jaya, Indonesia (4884 m)

8. Mont Blanc, Alpene i Sveits (4810 m)

 

 

Fosser

Verdens største fosser er i Afrika og Amerika.

 

1. Iguazu i Brasil og Argentina (82, 12.750)

2. Victoria i Zambia og Zimbabwe (108, 12.600)

3. Niagara i USA og Canada (51, 8.269)

 

Tallene i parantes er største fallhøyde i meter og største målte vannmengde i kubikkmeter pr. sekund.

 

 

Mennesker

 

Det skjer forandringer over tid og de går gradvis raskere. Mennesker er avhengige av å tilpasse seg den praktiske samfunnssituasjonen og arbeidsmulighetene:

 • Yrkesvalg
 • Arbeidsreiser
 • Butikker
 • Bolig
 • Fritid

 

Bedrifter

 

 

 • Kategorier
 • Størrelser
 • Fag
 • Kompetanse
 • Erfaringer
 • Rettigheter
 • Praktiske betingelser
 • Utvikling
 • Eierinteresser