Eron

Temaer og ting

Temaer

Mennesker gjennomgår mye som lærer dem om livets mysterier.

 

Skoler og miljøer gir kunnskap og ferdigheter som det er nødvendig å ha for alle mennesker. Videre utvikler enkeltmennesker kunnskap som følge av personlige hendelser. Temaer er bolig, sosialt samkvem, arbeid, samspill, natur, trafikk, reiser, kulturer og andre ting en har behov for. Det meste er generelle ting, men også spesielle hendelser kan gi enkeltmennesker kunnkap som ikke andre har. Temaet er så omfattende at det ikke uten videre kan beskrives utfyllende, noe som også kan gjelde spesielle enkelttemaer.

Ting

Mennesker er avhengige av ting de bruker til livsopphold, arbeid og velferd.

 

Ting kan kategoriseres på forskjellige måter. Basis-behovet for enkeltmennesker er bolig, næringsmidler, bekledning, transport, informasjon og fritidsaktiviteter. Innen de forskjellige gruppene kan igjen underkategorier defineres. Både slekt og skoler gir impulser om slike temaer i tillegg til påvirkning fra samfunn, media og reklame. Gjenstander har stor betydning for både enkeltmennesker og arbeidsplasser, og modere teknologi eskalerer utviklingen drastisk slik at den i noen sammenhenger skaper problemer like mye som å løse dem.

 

 

Drinker

 

Enkel blanding av sprit og mineralvann gir drinker som også serveres av bartendere.

En enkel drink mikses med 2-4 cl alkoholholdig drikk og resten mineralvann i et longdrinkglass, med isbiter i. Noen godt kjente varianter:

  • Bacardi Bianco (rom) med Coca Cola
  • Ballantines (whisky) med isbiter i
  • Gordons (gin) med tonic eller Solo
  • Koskenkorva (vodka) med lime juice
  • Larsen i konjakkglass til kaffen
  • Løiten (akevitt) i drammeglass til

juletorsken

Skoler

 

 

Realfag og handelsskole var de gamle teoretiske skolene med flere skoletrinn og retninger. Disse finnes fremdeles, men i dag er systemet med grunnskole og videregående trinn mer dominerende og mindre fleksibelt for personlige valg.

 

 

 

Håndtverk (yrkesskoler) var det tidligere alternativet for praktiske yrkesfag. Skolereformene har beholdt dette grunn-prinsippet der manuelt arbeid er en basisfaktor for disse yrkene. Ingeniører og andre spesielle høyere yrker kan også kategoriseres som yrkesfag.

 

 

 

Andre skoler gir spesialisert yrkes-kompetanse på mange områder, som sjømannsyrker, landbruksyrker, sykeplere osv.

 

 

I noen yrker er praktisk erfaring kompe-tansehevende og eventuelt mer spesiali-serende.

Dramatikk

Dramatikk er et kulturfenomen som er kjent fra historiske fremstillinger, teatre og kunst..

 

Leksikalske kilder beskriver dramatikken og antyder perspektiver med historiske forbindelser. På en kulturell møteplass er mange involvert med temaer de fremstiller. Mennesker fremstår som kulturelle bilder med sine spesielle aner. Når alt skal fremsitilles og settes i sammenheg oppstår det komplekse mønstre, og for involverte enkeltmennesker kan det medføre dramatiske episoder, hendelser, problematiske livsløp og tilmed ulykker.

 

Primære behov er bolig og arbeid og alt det medfører.

 

Dramat